Glöt lösenord?

Close

Glömt lösenordet?

Var god

Service

Servicevillkor
 

Innan RMA servicebegäran, Läs noga igenom användarvillkoren!

• ArsaData AB erbjuder sina kunder en service avgift eller en dator reparation under garanti - för utrustning som köps i vårt företag


•En utrustning kan levereras personligen till vår serviceverkstad, eller skicka via post eller budfirma på egen bekostnad.


•Alla reparationstjänster eller RMA-tjänster utförs endast med lämplig ifylld blankett på vår servicesida eller i butiken.


•leveransadresser av utrustning till platsen bör ske via:
 E-mail - genom att skicka en e-post eller formuläret per fax på nr: 021-13 13 76.


•Serviceanmälan som skickas via e-post eller fax accepteras 24 timmar om dygnet efter att ArsaData AB ha mottagit och behandlat en serviceorder börjar processen genom att utfärda ett RMA-nummer via SMS och mail till kunden.


• Kundtjänsten skickar ut ett e-post och eller SMS tillbaka den ordning som anges, samt med ett unikt RMA-nummer som kan användas för att kunden ska logga in och kunna övervaka statusen för sin reparation.


• Efter reparation av utrustningen antingen avhämtas av kunden själv eller kan skickas till kunden med ett bud till den adress som anges i ansökan (Frakten betalas av kunden om inget annat anges!).

• Reparation på kundens utrustning börjar då när ArsaData AB mottagit utrustningen och därmed ändrat statusen på hemsidan/SMS.


• Butiken, SMS samt hemsidan är de sätten som kan ge en datablad/RMA Nr. som ger kunden rätt att ta emot sin utrustning.


• Inskrivning av material till webbplatsen är möjlig först efter det att servicen har aktiverats och begäran om ett RMA-nummer har skickats.

 


Innan kunden ska få ett korrekt utarbetande av utrustning för transport, ska utföra dessa steg:

Noggran packning säkert emballerad av utrustning minskar risken för skador under transporten

Var vänlig och skriv ett lättläst RMA-nummer och adress till oss på en sändning m.h.a. lämpliga klistermärke för det fall att transporttjänsten eller emballagen inte är rätt utförda kommer ArsaData AB att skicka tillbaka produkten på grund av risk för skada på utrustning. Returkostnader med 200kr netto är kostnader som kunden ska betala ArsaData AB har inget ansvar för utrustningar som skickas till oss varken innan eller under transporten.

Vid eventuella transportskador måste kunden själv ta kontakt med respektive budfirma och ta reda på hur skadan har skett och hur eventuella ersättningar ska göras.

Kunden ska kontrollera sin utrustnings ytor så fort mottagit varan - om det finns skador, skriv protokollet, som ligger till grund för klagomålet i en budfirma och meddela de snarast möjlig.

Reparationstiden är beroende av tillgången på lämpliga reservdelar, samt komplicerade fel och högst 30 arbetsdagar efter det att utrustningen har mottagits av Arsa-Data AB
• I förekommande fall, med samtycke från kunden kan reparationstiden förlängas, t.ex. på grund av transportförseningar av komponenter från leverantörer
• Reparation eller service på utrustningar av Arsa-Data ABs tjänster har endast 3-månaders garanti räknat från dagen för då reparationen är klar hos Arsa-Data AB, detta gäller inte nya komponenter som installeras på utrustningar då gäller 1 års garanti
• ArsaData AB lämnar inga garantier för mjukvaror som installeras på kundernas datorer, vid omgjorda installationer måste kunden betala för tjänsten

• Garantin gäller endast produkter och verksamhet som anges i protokollet överlämnandet eller uppdrag som en tjänst som utförs av tillverkaren. Garantier som förlängs på Arsa-Data ABs egen tillverkade datorer gäller endast för reparation eller byte av komponenter. Detta garantiförlängning av den köpta produkten innefattar inte "återköp" eller "hävning av köpet". Arsa-Data AB ansvarar endast reparation av enheten eller byte av komponenter under garantiperioden.

Arsa-Data AB ansvarar inte för effekterna av destruktiva processer som inletts före mottagandet av utrustning för reparation. Exempel på sådana processer är: mekanisk stress, vilket leder till senare skada, fukt/vattenskador på enheten med vätska som orsakar ett fel vid en senare tidpunkt, felaktig installation efter den föregående reparationen, lösa delar inuti enheten, misslyckade försök reparationer som utförs av någon annan reparatör, eller på egen hand

• Avsiktlig radering eller skador på garantiplombering samt oberoende processutrustning, Arsa-Data AB har rätt upphäva garantin på den tillhandahållna tjänsten eller produkten!

 
• Garantin omfattar inte delar:
 

Mekaniska skador, kemiska, termiska (fraktur, översvämningar/fuktskador etc.), skador till följd av användning av utrustningen under förhållanden som inte uppfyller de villkor som anges i enhetens garantikort, skador som uppkommer av värme p.g.a. damm i utrustningen samt skador som förekommer i samband med åsknedslag och dylik oavsett driftförhållanden (översvämning, brand, överspänning). Skador som beror på felaktig eller olämplig bruksanvisningar, installation, underhåll eller lagring av varor och icke-universella principer för drift av elektronisk utrustning, särskilt för andra skador till följd av vårdslöshet eller okunnighet av kunden.

Kunden ansvarar för all arkivering av viktiga data innan transporten eller utlämning till Arsa-Data AB.

Arsa-Data AB ansvarar inte för dataförlust på grund av felsökning, diagnostisk eller korrigerande åtgärder på mobiltelefoner, Paddar samt datorer!


Arsa-Data AB ansvarar inte för olaglig programvara som finns på kundernas dator eller laptop som lämnas för reparation, liksom på andra medier
Arsa-Data AB har rätt att annullera beställningar av reparationer som inte skickas iväg till oss efter 5 arbetsdagar därmed kommer kunden att debiteras frakt och administrationskostnader på 350kr.

Arsa-Data AB ansvarar inte för ev. brytning av garantier på kundens utrusning-ar (dator, mobiltelefon, externa medier mm.) som lämnas in för felsökning eller reparation.

Före slutförandet av reparationer, byte av orderstatus, kostnader som överstiger de gränsvärden som anges på blanketten, kommer kunden att informeras på olika sätt (E-post, SMS, telefon), förutom att visa status för reparationen online.


• uppgörelse och prisofferter som godkänns av kunden varken skriftlig eller muntlig på de tjänster Arsa-Data AB erbjuder anses som bindande, och kan bekräftas på hemsidan, skickas via e-post eller SMS.


• Om returnerade utrustningen som enligt kunden har ”fel” efter gjord reparation hos Arsa-Data AB och visar sig vara utan fel när den skickas tillbaka till oss för en ny undersökning, Arsa-Data AB har rätt att debitera kunden för den tekniska expertisen och felsökningsavgiften på 490kr per tillfälle.

 
Arsa-Data AB har rätt att inte acceptera datorer eller annan enhet, om man misstänker att enheten är stulen, okänd, och utgör en hälsorisk för människors hälsa eller kan orsaka störningar med andra enheter.


• För lagerhållning av utrustning som inte har tagits emot eller hämtats ut från vårt serviceställe inom 15 arbetsdagar efter att ha informerat kunden om reparationen är klar, Arsa-Data AB har rätt att debitera kunden en avgift på 50kr per dag, men villkoret gäller inte för utrustning som förekommer vid förseningar i posttransport eller budfirma.

Arsa-Data AB har rätt att skrota eller inkassera utrustningar som inte hämtas ut 30 dagar efter att ha informerat kunden om reparationen är klar eller uppmanat kunden att kunden måste hämta ut sin produkt utan åtgärd !

 

För att förbättra användarupplevelsen på ArsaData använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan accepterar du användandet av cookies.

Close

Kundvagn

Din varukorg är tom Fortsätt att handla

Registera dig

Close * Fyll i formuläret & godkänn köpvillkoren
Nyhetsbrev & erbjudanden
Jag godkänner Försäljningsvillkor