Utöver reklamationsrätt så lämnar Arsa-Data 1 års garanti, vissa undantag så som förbrukningsartiklar exempelvis batterier kan ha en kortare garanti, se instruktionsboken för mer information. Garantin är frivillig att lämna men reklamationsrätten är lagstadgad och gäller alla produkter. Den största skillnaden mellan reklamationsrätt och garanti är att under reklamationstiden så ligger bevisbördan hos konsumenten att bevisa att felet är ursprungligt.

Definitionen av ett ursprungligt fel är att felets funnits redan vid leverans och att användaren inte har kunnat påverka felet samt inte bero på exempelvis slitage, onormal användning, vanvård eller någon form av yttre påverkan exempelvis tapp- eller vätskeskador. På www.riksdagen.se kan du läsa lagen i dess helhet under länken ”Svensk författningssamling”.

Samtliga produkter säljs med 1års inskicksgaranti. Det innebär att produkten måste skickas till oss för att repareras alternativt ersättas.

 

 

GARANTI PÅ ARSA DATORER

Garantier som förlängs på Arsa-Data ABs egna tillverkade datorer gäller endast för reparation eller byte av komponenter. Denna garantiförlängning av den köpta produkten innefattar inte "återköp" eller "hävning av köpet"! Arsa-Data AB ansvarar endast reparation av enheten eller byte av komponenter under garantiperioden.

Stationära datorer är plomberade med en garantiförsegling. Denna försegling får inte tas bort då garantin inte gäller längre. Man får inte öppna luckan för att rengöra, byta eller reparera komponenterna under garantitiden.Arsa-DataAB erbjuder kostnadsfri rengöring på insidan av sina speldatorer under garantitiden.

Kom ihåg att skador uppkomna pga. för mycket damm i datorn som kan leda till överhettning och komponentförstörning förverkar garantin och reklamationsrätten.

Speldatorer säljs med 3års inskicksgaranti. Det innebär att produkten måste skickas till oss för att repareras alternativt ersättas.

 

 

GARANTI PÅ Lenovo ReThink

The reThink quality mark is your guarantee that the product reaches the high standards of Lenovo and your expectations. All reThink products undergo thorough inspection and quality control, which is carried out by our professional and Lenovo certified technicians. Once the stringent screening and testing process is completed, the products are categorized into 3 groups - Gold, Silver or Bronze - with different qualities and prices.

All reThink products are delivered in a new retail box, and the product information is printed on a visible label.

All reThink products are covered by the exact same original Lenovo warranty as new Lenovo retail products*. This means that reThink is always a sound, safe and reliable solution. 

 

ReThink quality marks

 

The reThink brand is your guarantee of quality. All reThink products undergo thorough inspection and quality control. You are therefore guaranteed that reThink products meet Lenovo’s high standards – and your expectations.
All reThink products are tested for errors and physically inspected as a part of a professional and stringent screening and testing program. On this basis the products are categorized according to their quality levels. 
reThink products are divided into three quality levels – Gold, Silver and Bronze. The three levels are specified in the following table:
 

  Gold New.
  Silver New with minor cosmetic, barely visible scratches, only on plastic parts NOT screen.
  Bronze New with minor cosmetic, visible scratches, only on plastic parts NOT sc
 
more info :http://en.rethink.info/

 

 

GARANTI PÅ MOBILTELEFONER

I de flesta fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. Om din produkt kommer från nedanstående tillverkare, klickar du på namnet för att få upp information om vilka rutiner och instruktioner som då gäller. För mer information kan man kontakta vår kundtjänst. Vissa mobiler kan endast fungera med europeiska SIM-kort, detta står klart och tydligt på de telefonerna!

 

 

 

STÄNDIG LYSANDE/MÖRKA PIXLAR PÅ TFT-SKÄRMAR

På alla produkter med s.k. platt bildskärm (TFT) finns risken att det kan finnas ständigt lysande eller ständigt mörka pixlar redan vid leverans av produkten. Detta är inte att betrakta som ett fel i varan i sig utan hänförts till kvalitetsmässiga variationer i bildelementen som uppstår under tillverkningen. Antal tillåtna ständigt lysande/mörka pixlar varierar mellan tillverkarna men de flesta håller sig till standarden ISO 13406-2 (TFT-skärmar, skärmar på bärbara datorer, etc. räknas till klass II bildelement om inte annat framgår av produktinformationen). Ständigt Lysande/mörka pixlar kan även uppstå direkt eller efter en tids användning av skärmen. Även detta är normalt och faller inte under garanti så vitt inte antalet överstiger det tillåtna antalet enligt ISO 13406-2 eller respektive tillverkares garantivillkor.

I standarden ISO 13406-2 delas TFT-element in i fyra olika klasser, klass I, klass II, klass III och klass IV. TFT-element som hänförs till klass I får inte innehålla ständigt lysande eller mörka pixlar. Till denna kategori hör TFT-element avsedda för t ex militärt bruk eller för användning i medicinsk apparatur.

För TFT-element som hänförs till klass II tillåts ett visst antal ständigt lysande/mörka pixlar räknat per antal miljoner pixlar skärmen består av. Alla TFT-element avsedda för företags- eller konsumentmarknaden faller under klass II. Klass III och IV tillåter än fler defekta pixlar men element klassade som III eller IV förekommer nästan inte på den svenska marknaden.

 

 

TRANSPORTSKADOR

Transportskada skall anmälas samma dag som du tar emot leveransen till DHL via telefon 0771- 345 345 och till Arsa-Data AB via e-post: info@arsadata.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta JavaScript för att visa e-postadressen. Du skall under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat! Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Arsa-Data AB och DHL enligt ovan.

Transportskadade produkter som orsakas av dålig embalage ansvaras inte av verken Arsa-Data eller budfirman. Avsändaren ansvarar för att varan är ordentligt inslagen och inte skadas under frakten.

 

 

ANSVARAR FÖR FEL

Föreligger fel som Arsa-Data AB ansvarar för, åtar sig Arsa-Data AB att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för Arsa-Data AB. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Arsa-Data AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljnings villkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932). Arsa-Data AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men inte begränsat till - inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produkt ansvar, förlust i närings verksamhet, driftsavbrott, förlust av lagrad information eller annan ekonomisk skada. Tänk på att alltid ta backup på viktig data, Arsa-Data AB kan inte återskapa eller ta backup på kunders data i händelse av reklamation.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

 

 

TVIST

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Arsa-Data har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

 

För dig som säljer din dator via ArsaData

Klicka här för att läsa om villkor och garantin.

För att förbättra användarupplevelsen på ArsaData använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan accepterar du användandet av cookies.

Acceptera